{* The min and max page width for Internet Explorer is set here. For other browsers it's in the stylesheet "Layout: Top menu + 2 columns" *} {* The above JavaScript is required for CSSMenu to work in IE *}

Akademia
Bezpieczeństwa
w
Ruchu
Drogowym

OFERTA >> Repetytorium

Repetytorium

Ignorantia iuris nocet (łac. nieznajomość prawa szkodzi)

Wielu z nas przepisów ruchu drogowego uczyło się przed wielu laty do egzaminu na prawo jazdy. Od tamtej pory rzadko lub wcale nie miało kontaktu z kodeksem drogowym.

Rozwój motoryzacji wymusza ciągłe zmiany w obowiązujących przepisach; nie nadążamy w ich śledzeniu – a i w pamięci powoli zaciera się wiedza przyswojona przed laty. Warto więc poświęcić trochę czasu na przypomnienie sobie wiadomości  niezbędnych do bezpiecznego poruszania się po drogach.

Cel przeprowadzenia szkolenia to przypomnienie najważniejszych przepisów i omówienie zmian wprowadzonych w przepisach.

Program zajęć obejmuje:

 1. Test sprawdzający (Krótki test mający na celu określenie poziomu wiedzy uczestników z zakresu przepisów ruchu drogowego. Czas przeznaczony na  test 15min., sprawdzenie i omówienie wyników 15 min. – łącznie ok. 30min.
 2. Wykład multimedialny (Łączny czas wykładu około 60 min.)
  Tematyka wykładu:  
   1. Obowiązujące akty prawne 
    • Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym
    • Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych
    • Ustawa o kierujących
    • Rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego
    • Rozporządzenie w sprawie „mandatów i punktów karnych”
    • KW i KK
   2. Podstawowe pojęcia i zasady ogólne:
    • Art. 2 PRD Definicje
    • Art. 3 PRD Zasada „ostrożności”
    • Art. 3 PRD Zasada „szczególnej ostrożności”
    • Art. 4 PRD Zasada „ograniczonego zaufania”
   3.   Szczególna ostrożność w praktyce:
    • Art. 17 Włączanie się do ruchu
    • Art. 22 Zmiana kierunku jazdy i zajmowanego pasa
    • Art. 23 Cofanie pojazdem
    • Art. 24 Wyprzedzanie
    • Art. 25 Zbliżanie się do skrzyżowania lub punktu przecięcia kierunków ruchu
    • Art. 26 Zbliżanie się do przejścia dla pieszych
    • Art. 27 Zbliżanie się do przejazdu dla rowerzystów
    • Art. 28 Przejeżdżanie przez przejazd kolejowy i tory tramwajowe
    • Art. 30 Jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
    • Art. 57 Omijanie pojazdu przewożącego dzieci, autobusu szkolnego
    • Znaki ostrzegawcze
   4. Znaki i sygnały drogowe
    • Znaki zakazu
    • Znaki poziome
    • Sygnały świetlne
    • Tabliczki do znaków drogowych
 3. Łączny czas wykładu - 60 min
 • Rozwiązywanie problemów stawianych przez słuchaczy. Odpowiedzi na zadawane pytania, wyjaśnianie wątpliwości, dodatkowe informacje. Przewidywane około 30 min

  Przewidziany czas trwania szkolenia (test, wykład, dyskusja) - 2 godziny zegarowe.

WARUNKI SZKOLENIA:

Zajęcia przeprowadzane są w miejscu wskazanym  przez zamawiającego, dogodnym dla niego pod względem organizacyjnym. Przewidziany czas trwania (test, wykład, dyskusja) - 2 godziny zegarowe. Optymalna liczba uczestników: 10-12 osób

Koszt uczestnictwa w zajęciach:

- test i wykład (łącznie 2 godziny zegarowe) dla grupy od 10 do 12 osób: 900 zł netto + VAT

(każda osoba powyżej 12 osób to koszt 70 zł netto + VAT)