{* The min and max page width for Internet Explorer is set here. For other browsers it's in the stylesheet "Layout: Top menu + 2 columns" *} {* The above JavaScript is required for CSSMenu to work in IE *}

Akademia
Bezpieczeństwa
w
Ruchu
Drogowym

OFERTA >> Kurs Instruktorski

Kurs instruktorski

Głównym celem opisanego poniżej szkolenia:

INSTRUKTOR SAFE & DEFENSIVE DRIVING

jest przygotowanie uczestników- kandydatów na instruktorów do:

 1. prowadzenia podstawowych szkoleń z zakresu jazdy defensywnej
 2. wykonywania zadań związanych z oceną kierujących pojazdami w zakresie ich umiejętności bezpiecznego prowadzenia samochodu.
 3. Opracowania raportu dla zleceniodawcy lub pracodawcy zawierającego analizę poziomu bezpieczeństwa poszczególnych kierowców
 4. Przeprowadzania jazd sprawdzających i szkoleniowych

 

Osiągnięcie tego celu możliwe jest dzięki specjalnie opracowanemu programowi szkolenia.

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnej oceny otrzymują certyfikat INSTRUKTORA JAZDY DEFENSYWNEJ

PROGRAM SZKOLENIA INSTRUKTORÓW JAZDY DEFENSYWNEJ.

Oferowany program szkolenia obejmuje część teoretyczną i praktyczną.

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Część teoretyczna to prezentacje multimedialne, wykłady i warsztaty obejmujące następujące zagadnienia:

 

 1. Samochód i prawa fizyki
  - prędkość, hamowanie, poślizgi, siła, moc, energia
 2. Prawo na drodze
  - znajomość i zrozumienie to nie to samo
 3. Mentalność i zmysły – wybrane zagadnienia z psychologii transportu
  - agresja, zmęczenie, percepcja, reakcja, ryzyko
 4. Jazda defensywna
  - europejskie standardy bezpieczeństwa jazdy
 5. Metody i narzędzia obserwacji oraz oceny zachowań kierowców
  - kryteria, rejestracja, feedback
Zajęcia teoretyczne uwzględniają rozwiązywanie testów sprawdzających wiedzę uczestników z zakresu przepisów ruchu drogowego i zasad jazdy defensywnej na początku i końcu szkolenia oraz omawianie problemów stawianych przez słuchaczy. Czas trwania zajęć teoretycznych wynosi 8 godzin dydaktycznych
Każdy z modułów prezentacji stanowi odrębną część i może być rozbudowany w zależności od potrzeb i oczekiwań Klienta. Wszystkie części tworzą jednak integralną całość, dlatego też rezygnacja z którejkolwiek z nich nie gwarantuje efektywności szkolenia.
Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem samochodu Klienta i obejmują 8-godzinny indywidualny trening zawierający:
 1. Ocenę znajomości i stopnia stosowania zasad jazdy defensywnej przez uczestnika
  1 godzina (w samochodzie znajduje się trener oraz jeden uczestnik);
 2. Wzajemną obserwację zachowań i stylu jazdy przez uczestnikówwraz z omówienie pod kierunkiem trenera
  2 godziny (w samochodzie znajduje się trener oraz dwóch uczestników zamieniających się rolami oceniany- oceniający);
 3. Pracy z kartą i rejestratorem w czasie jazdy obserwacyjnej
  3 godziny (w samochodzie znajduje się trener oraz dwóch uczestników zamieniających się rolami oceniany - oceniający);
 4. Wykonywaniu zadań związanych z przekazywaniem informacji zwrotnej w trakcie jazdy obserwacyjnej
  2 godziny.

Przebieg jazdy i reakcje kierującego zapisywane są w pamięci rejestratora jazdy. Po zakończeniu jazdy zarejestrowany obraz jest odtwarzany we fragmentach wymagających omówienia ze względu na popełnione przez kierowcę błędy i jego nieprawidłowe zachowania w typowych sytuacjach drogowych. W ramach rozmowy rozwojowej instruktor wskazuje obszary i elementy jazdy wymagające korekty - ilustrowane materiałem filmowym z jazdy.

W trakcie jazdy uczestnicy zaznacza w specjalnie opracowanej indywidualnej karcie jazdy wszystkie zaobserwowane nieprawidłowe elementy jazdy. System punktowy przypisany do nich pozwala dzięki takiemu zapisowi na ocenę kierowcy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie odbywa się w grupach liczących od 4-8 osób.

Czas trwania szkolenia: 1-2dni, uzależniony od intensywności realizacji programu, do uzgodnienia z zamawiającym.

Miejsce szkolenia: wskazane przez Zamawiającego, dogodne dla niego pod względem organizacyjnym lub w miejscu wybranym i wskazanym przez wykonawcę. Koszty zakwaterowania, dojazdu i paliwa na jazdy szkoleniowe uczestników oraz koszt akomodacji prowadzących szkolenie pokrywa Zamawiający. Uczestnicy otrzymują stosowny certyfikat ukończenia szkolenia. Koszt szkolenia: 1700 PLN + VAT od osoby.

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej!

Program może być uzupełniony o inne zagadnienia takie jak np.

Pierwsza pomoc w wypadkach drogowych” - zgodnie z sugestiami Klienta