{* The min and max page width for Internet Explorer is set here. For other browsers it's in the stylesheet "Layout: Top menu + 2 columns" *} {* The above JavaScript is required for CSSMenu to work in IE *}

Akademia
Bezpieczeństwa
w
Ruchu
Drogowym

O NAS

O NAS

Akademia Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Safe2drive powstała w odpowiedzi na potrzebę zmniejszenia dystansu jaki dzieli nasz kraj od krajów o wysoko rozwiniętej motoryzacji. Jest on szczególnie widoczny w obszarze bezpieczeństwa i kultury jazdy. Wyraźnie odstajemy również w zakresie ekologicznej i ekonomicznej edukacji motoryzacyjnej. Misją i celem nadrzędnym S2D jest dążenie do zmniejszenia ilości tragicznych zdarzeń drogowych w naszym kraju poprzez realizację specjalistycznych programów szkoleniowych. Istotą proponowanych programów jest przebudowa świadomości kierowców w zakresie:
 • kształtowania prawidłowych zachowań oraz odpowiedzialnych postaw w ruchu drogowym,
 • nabycia lub poprawy umiejętności prawidłowej obserwacji i przewidywania w ruchu drogowym,
 • wyeliminowania niewłaściwych nawyków,
 • kształtowania postaw proekologicznych w użytkowaniu pojazdu,
 • prawidłowego reagowania w typowych oraz zaskakujących sytuacjach ruchu drogowego,
 • rozwinięcia umiejętności trafnego rozpoznawania sytuacji na drodze,
 • sprawnego prowadzenia samochodu w zróżnicowanych warunkach drogowych,
 • unikania sytuacji niebezpiecznych
Takie działania od wielu lat prowadzone są w wielu krajach przynosząc wymierne efekty w postaci poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz korzyści ekonomiczne i ekologiczne. Założycielem Safe2drive jest Andrzej Lubertowicz - ekspert i trener jazdy defensywnej, znawca i pasjonat motoryzacji.
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ogłosiło lata 2011-2020 Dekadą Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (Decade of Action for Road Safety). Rezolucję w tej sprawie podpisały 93 kraje na świecie, w tym Polska.

Akademię Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Safe2drive założył Andrzej Lubertowicz. Jego pasją od zawsze był sport samochodowy. Nie da się go jednak oddzielić od zagadnień związanych z techniką motoryzacyjną, techniką i taktyką jazdy, ruchem drogowym, bezpieczeństwem jazdy i ekologią. Dlatego też bliskie Jego zainteresowaniom były wszelkie aspekty rozwoju motoryzacji, a w szczególności te związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego i edukacją w tym zakresie.

Od wielu lat zajmował się promowaniem szeroko pojętego bezpieczeństwa ruchu drogowego między innymi poprzez szkolenia z zakresu jazdy defensywnej, ekojazdy i przepisów. Adresaci tych działań to Firmy, w których bezpieczeństwo pracowników w ruchu drogowym jest priorytetem.

Prowadził szkolenia dla pracowników: BP Polska, Shell Polska, , Castrol, Shell Gas Polska, Orlen Transport, Falck, Cargill Polska, Samat Polska, Paul Klacska Polska, Nijman/Zeetank International Transport, ABS Bonifer Polska, Bahlsen  i wielu innych.

Propagowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego traktował jako swojego rodzaju misję „kropli, która drąży skałę”.
Konieczność zwiększenia bezpieczeństwa i kultury ruchu drogowego w naszym kraju, a tym samym zmniejszenie dystansu w tej dziedzinie jaki dzieli nas od innych krajów o wysoko rozwiniętej motoryzacji były inspiracją do powołania Akademii Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Safe2drive.

Posiadane kwalifikacje i certyfikaty:

 • Wykształcenie - mgr inż. mechanik o specjalności „Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych” Politechnika Krakowska;
 • Certyfikat Instruktora Techniki Jazdy na pojazdy osobowe ciężarowe wydany przez The Majsai School of Driving Techniques w Budapeszcie;
 • Certyfikat ukończenia kursu trenerskiego z dziedziny jazdy defensywnej i bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 • Świadectwo Instruktora Techniki Jazdy K-0017 wydane przez Wojewodę Małopolskiego;
 • Zaświadczenie nr 9/2010 o ukończeniu szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów osób ubiegających się o prawo jazdy (Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego);
 • Uprawnienia wykładowcy przepisów o ruchu drogowym, budowy, obsługi i eksploatacji pojazdów samochodowych oraz techniki kierowania pojazdami samochodowymi, wydane przez Urząd Miasta Krakowa, nr uprawnień 1043;
 • Prawo jazdy kat. B, C;
 • Uprawnienia ADR (transport materiałów niebezpiecznych);
 • Biegły sądowy Sądu Wojewódzkiego w Krakowie w latach 1983-1993 (techniki samochodowej i ruchu drogowego);
 • Licencja zawodnicza kierowcy rajdowego „I-R” oraz licencja kierowcy wyścigowego „W”;
 • Licencja sędziego sportów motorowych;
 • Licencja Komisarza Sportowego PZMot nr 238;
 • Srebrna Odznaka Honorowa Polskiego Związku Motorowego;
 • Wieloletnia działalność społeczna i zawodnicza w Automobilklubie Krakowskim;
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Motorowego.