{* The min and max page width for Internet Explorer is set here. For other browsers it's in the stylesheet "Layout: Top menu + 2 columns" *} {* The above JavaScript is required for CSSMenu to work in IE *}

Akademia
Bezpieczeństwa
w
Ruchu
Drogowym

OFERTA >> Pierwsza Pomoc

Pierwsza Pomoc

Celem kursu pierwszej pomocy jest odświeżenie wiedzy uczestników z zakresu postępowania w stanach zagrożenia życia, zmotywowanie do podejmowania działań na miejscu wypadku drogowego.

Uczestnik po zakończeniu szkolenia m.in. będzie wiedział, jak prawidłowozabezpieczyć miejsce wypadku i siebie samego przed rozpoczęciem udzielania pierwszej pomocy, będzie potrafił prawidłowo wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową, wyciągnąć osobę poszkodowaną z pojazdu samochodowego, zatamować krwotok.

Metody dydaktyczne:
1. Wykład
2. Dyskusja
3. Pokaz czynności ratowniczych
4. Ćwiczenia, w tym ćwiczenia na fantomie resuscytacyjnym osoby dorosłej

Wykładowcy:
Ratownicy medyczni i pielęgniarze systemu, pracownicy Zespołów Ratownictwa Medycznego,
trenerzy pierwszej pomocy z wieloletnim doświadczeniem, instruktorzy podstawowych i
specjalistycznych kursów ratowniczych.

Stopień „0” - program minimalny – 1 godzina zegarowa
1. Definicja pierwszej pomocy
2. Aspekty prawne pierwszej pomocy
3. Prawidłowe zgłoszenie wypadku do CPR (Centrum Powiadamiania Ratunkowego)
4. Zabezpieczenie miejsca wypadku i własne ratownika
5. Wyposażenie samochodowej apteczki pierwszej pomocy
6. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa osób dorosłych
7. Pozycja bezpieczna
8. Ewakuacja (wyciąganie) poszkodowanych z pojazdów
9. Ściąganie kasku motocyklisty
10. Postępowanie z dzieckiem w foteliku samochodowym
11. Podstawowe zabezpieczanie obrażeń ciała – tamowanie krwotoków

Stopień „1” - program podstawowy – 2 godziny zegarowe
Stopień „0” - program minimalny, poszerzony o:
1. Rozbudowane ćwiczenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej
2. Podstawowe badanie poszkodowanego urazowego
3. Rozcinanie odzieży poszkodowanego (stosowanie noży i nożyczek ratowniczych)
4. Podstawowe zabezpieczanie obrażeń ciała – tamowanie krwotoków, postępowanie w
oparzeniach, zasady dot. zabezpieczania złamań, postępowanie z ciałem obcym w ranie.

 

WARUNKI SZKOLENIA:

Zajęcia z pierwszej pomocy przeprowadzane są w miejscu wskazanym  przez zamawiającego, dogodnym dla niego pod względem organizacyjnym.

Optymalna ilość uczestników w grupie 10 – 12 osób

Stopień „0” – program minimalny - 1 godzina zegarowa -  400zł netto + Vat

Stopień „1” -  program podstawowy  - 2 godziny zegarowe -  600zł netto + Vat

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.