{* The min and max page width for Internet Explorer is set here. For other browsers it's in the stylesheet "Layout: Top menu + 2 columns" *} {* The above JavaScript is required for CSSMenu to work in IE *}

Akademia
Bezpieczeństwa
w
Ruchu
Drogowym

OFERTA >> ECO Driving

PROGRAM ECO DRIVING

Program ECO DRIVING obejmuje szkolenia z jazdy ekonomicznej i ekologicznej.

Nowa inteligentna technika jazdy to większe oszczędności i poprawa bezpieczeństwa.

Nowoczesne konstrukcje układów napędowych samochodu, a w szczególności silników umożliwiły opracowanie nowego, inteligentnego sposobu użytkowania pojazdów (osobowych, ciężarowych i autobusów). Ten optymalny sposób wykorzystywania pojazdu nazwano EKO DRIVING (eko jazda) . Jest to również pewna „filozofia” prowadzenia samochodu, nastawiona na oszczędności, ochronę środowiska i poprawę bezpieczeństwa na drodze.

ECO DRIVING oznacza płynną i bezpieczną jazdę, przynoszącą wymierne korzyści w postaci średniej oszczędności ok.10-15% zużywanego  paliwa bez wydłużenia czasu jazdy.

ECO DRIVING oznacza zmniejszenia kosztów eksploatacji pojazdów, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Wszystko to można uzyskać dzięki doszkalaniu kierowców.

Program szkolenia SAFE2DRIVE z zakresu  ECO DRIVINGU został opracowany w oparciu o europejskie standardy  pomyślnie wdrożone w wielu krajach o rozwiniętej motoryzacji. Jest on bardzo elastyczny i dzięki temu może być dostosowany do potrzeb małych, średnich oraz dużych firm, dysponujących różnorodnymi pojazdami samochodowymi  o zróżnicowanej wielkości floty.y.

Unikalny program ECO DRIVING

ZAGADNIENIA OBJĘTE SZKOLENIEM TEORETYCZNYM:

1. ECO DRIVING - nowa technika użytkowania samochodów

 • rozwiązania techniczne służące ekologii stosowane we współczesnych samochodach,
 • powszechne nawyki kierowania pojazdem a nowoczesne systemy wspierania kierowcy,

2. ECO DRIVING - podstawowe zasady

 • wpływ różnych czynników na zużycie paliwa
 • wpływ techniki jazdy na zużycie paliwa

3. ECO DRIVING - taktyka i technika jazdy ekonomicznej w różnych warunkach ruchu drogowego

 • technika pokonywania zakrętów
 • jazda w terenie pagórkowatym i górskim
 • jazda w ruchu miejskim
 • jazda pozamiejska

4. ECO DRIVING - korzyści: 

 • ekonomiczne: ograniczenie zużycia paliwa, elementów technicznych pojazdu, minimalizacja kosztów eksploatacyjnych)
 • ekologiczne: problemy wpływu motoryzacji na zatrucie środowiska naturalnego, ograniczenie emisji spalin (w tym CO2), natężenia hałasu i ciepła generowanych do środowiska,
 • indywidualne: podwyższenie poziomu sprawności u kierującego

5. ECO DRIVING - zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

 • zmniejszenie ryzyka wypadków i redukcja kosztów napraw powypadkowych,
 • osobista odpowiedzialność za współtworzenie kultury w ruchu drogowym

WARUNKI SZKOLENIA    

1.       30 minut jazdy testowej

2.       60-minutowy wykład z teorii

3.       30minut jazdy sprawdzającej

Optymalna ilość uczestników na szkoleniu:10 -12 osób.

W każdym samochodzie przebywa jeden uczestnik szkolenia oraz trener.

Jazda testowa oraz sprawdzająca odbywa się po z góry wyznaczonej, identycznej dla wszystkich uczestników szkolenia trasie. Umożliwia to zaobserwowanie i wykazanie różnic pomiędzy tradycyjnym prowadzeniem samochodu, a ECO DRIVINGIEM.

Szkolenia teoretyczne i praktyczne przeprowadzane są w miejscu wskazanym  przez Zamawiającego, dogodnym dla niego pod względem organizacyjnym.

Program realizowany jest dla grup zorganizowanych, z użyciem samochodów klienta.

Koszt szkolenia400 zł netto + VAT od osoby.
 

Uzupełnienie