{* The min and max page width for Internet Explorer is set here. For other browsers it's in the stylesheet "Layout: Top menu + 2 columns" *} {* The above JavaScript is required for CSSMenu to work in IE *}

Akademia
Bezpieczeństwa
w
Ruchu
Drogowym

OFERTA >> Audyt

Audyt

AUDYTY BEZPIECZEŃSTWA FLOT SAMOCHODOWYCH

Badania wskazują, że wypadki drogowe związane z pracą stanowią 30% wszystkich wypadków. Każdego roku ulega wypadkom 27 % samochodów służbowych. Powoduje to wymierne straty wizerunkowe, ryzyko odpowiedzialności karnej zarządu przedsiębiorstwa oraz znaczne koszty dla firm i społeczeństwa.

Dlatego proponujemy Państwu analizę bezpieczeństwa Floty samochodowej .

Na podstawie danych dotyczących zarówno użytkowników samochodów firmowych jak i samych pojazdów oraz procedur obowiązujących w tym zakresie formułujemy wnioski i zalecenia. Tak utworzony raport bezpieczeństwa floty zawiera ocenę stanu obecnego oraz propozycje działań  mających na celu wyeliminowanie obszarów zagrożeń.

Na podstawie diagnozy aktualnego stanu bezpieczeństwa przygotowujemy program naprawczy i propozycję jego realizacji przy minimalnym niezbędnym nakładzie pracy i środków ze strony Klienta.


Koszty wykonania  audytu zależy od wielkości floty samochodowej oraz innych czynników i ustalany jest indywidualnie z Klientem.